Business Coaching & Consulting

Business Coaching & Consulting

8

Tworzenie standardów obsługi klienta

Standardy obsługi klienta są narzędziem ułatwiającym pracę oraz zwiększającym satysfakcję klienta z obsługi jak i wizerunku firmy.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Konsultacje biznesowe

Business coaching & consulting jest programem służącym do rozwoju firmy. Skierowany jest zarówno dla osób posiadających przedsiębiorstwa jak i także dla tych, którzy planują otwarcie własnej działalności.

ZOBACZ WIĘCEJ!

 

Audyt sprzedaży

Audyt sprzedażowy jest badaniem wykonywanym na życzenie klienta. Ma na celu określenie satysfakcji płynącej z obsługi i jakości produktu. Audyt daje jasny obraz tego, w jaki sposób jest postrzegana firma przez konsumentów, co można poprawić/ ulepszyć by zwiększyć satysfakcję.

ZOBACZ WIĘCEJ